Vergoedingen en tarieven

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor de mondhygiënist kunnen, evenals de kosten voor de tandarts, vergoed worden.


Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die de zorg, verleend door de mondhygiënist, vergoeden. Als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, krijgt u vaak 75%- 100% vergoed tot een bepaald maximum per jaar. Dit kunt u het beste navragen bij uw verzekeraar. De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.


De vastgestelde tarieven

Hoe wordt er gefactureerd?


De nota ontvangt u van Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.

In de meeste gevallen wordt uw nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.